• Novinky

     • Termín a podmienky prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Veľká Ida č. 359 na školský rok 2021/2022 sa prijíma v budove materskej školy v termíne: 10. a 11. mája od 11:00 do 15:00 hod.

      Podmienky prijatia: písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na webovom sídle materskej školy. Dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021, je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do materskej školy.

     • Darovanie 2% daní z príjmu

      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      srdečne Vám ďakujeme za to, že ste 2% zo svojich daní aj v roku 2020 prispeli na činnosť Občianskeho združenia rodičov pri MŠ Veľká Ida č. 359. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole darovaním 2% z dane aj v ďalšom roku. Ďalšie informácie nájdete v kolónke O škôlke pod názvom: Darovanie 2% zo svojich daní z príjmu.

     • Opatrenia

      Opatrenia a organizáciu prevádzky nájdete v kolónke O škôlke pod názvom: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

   • Nadpis


   • Nadpis


  • Nadpis

   Piatok 18. 6. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 71414